за Христос

А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.

Слушай Марк 16:20
Марк 16:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:20

Послушни на Неговата заповед, учениците тръгват по света като запалени факели, за да проповядват благовестието и да печелят души за Спасителя. Силата на Господ е навсякъде с тях, а обещаните знамения придружават тяхното проповядване и потвърждават словото, което говорят.

Разказът на Марко завършва на това място. Исус е в небето, след като е оставил на земята няколко предани ученици, натоварени с отговорността за евангелизирането на света и изцяло отдадени на своята мисия, резултатите от което имат последствия за вечността.

На нас ни е поверено да бъдем изпълнители на Великото Поръчение на Господ Исус за нашето поколение и ние сме длъжни да отнесем благата вест до всеки човек. Хората, които живеят днес, са една трета от всички хора, живели досега. Пр Езекил 2000 г. на земята ще живеят половината от всички хора, които някога са живели. Колкото повече се разраства населението на земята, толкова по-трудно ще бъде изпълнението на поръчението, дадено ни от Христос, но методът на това изпълнение ще си остава все същият - чрез служението на няколко предани ученици, чиято безкрайна любов към Господ ги кара да смятат, че няма жертва, която да е прекалено голяма за Него.

Божията воля е целият свят да бъде евангелизиран. Какво е вашето участие в това дело?

Други преводи на Марк 16:20:

Учениците му тръгнаха и проповядваха навсякъде, а Господ им помагаше и потвърждаваше посланието със знаменията, които го придружаваха.
/Съвременен превод 2004/
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.
/Верен 2002/
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.]
/Библейско общество 2000/
А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
/Протестантски 1940/
Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.
/Православен/
А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин.
/Цариградски/
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.
/KJV/