за Христос

И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.

Слушай Марк 16:2
Марк 16:2

Препратки:

Други преводи на Марк 16:2: