за Христос

Възнесението на Исус
(Лука 24:50-53; Д. А. 1:9-11)

И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

Слушай Марк 16:19
Марк 16:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:19

Четиридесет дни след Своето възкресение нашият Господ Исус Христос е приет в небето и сяда от дясно на Бог, т.е. заема място на почест и сила.

Други преводи на Марк 16:19: