за Христос

И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

Слушай Марк 16:17
Марк 16:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:17

Тук Исус говори за някои чудеса, които сце съпровождат онези хора, които вярват в евангелието. Когато четем тези стихове, ние също си задаваме въпроса дали тези знамения съществуват и сега. Ние вярваме, че тези знамения са били особено наложителни за апостолската епоха, когато хората не са имали Библията в цялостния ѝ вид. Повечето от тях могат да се намерят в Деянията на апостолите:

1. Изгонване на демони ( Деяния 8:7 Деяния 16:18 Деяния 19:11-16).

2. Говорене на непознати езици ( Деяния 2:4-11 Деяния 10:46 Деяния 19:6).

3. Хващане на змии ( Деяния 28:5).

4. Поемане на отрова, без тя да може да навреди на онзи, който я е поел. (Такъв пример в Деянията няма, но е описан от църковния историк Евсевий във връзка с Йоан и Варнава.)

5. Полагане на ръце върху болни за изцеление ( Деяния 3:7 Деяния 19:11 Деяния 28:8,9).

Каква е целта на тези чудеса? Ние смятаме, че отговорът на този въпрос може да се намери в Посланието към евреите 2:3, 4. Преди да могат да четат НЗ в завършения му вид, хората са искали от апостолите доказателства за Божествения произход на евангелието. Бог е дал тези знамения, чудеса и различни други дарби на Светия Дух, за да потвърди истинността на проповедта.

Днес те вече не са необходими, защото ние имаме цялата Библия. Ако хората не повярват на Словото, никак няма да повярват. Марко не казва, че чудесата ще продължат. Думите »до свършека на века“, с които свършва Евангелието от Матей 28:18-20, липсват в този текст.

Мартин Лyтep смята, че „знаменията, за които става въпрос тук, се използват според нуждата от тях. Когато е необходимо, т.е. когато евангелието е застрашено, ние определено трябва да използваме тези знамения и да не позволяваме евангелието да бъде поругано и охулвано.“

Други преводи на Марк 16:17: