за Христос

Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.

Слушай Марк 16:16
Марк 16:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:16

После Исус им казва, че в резултат на проповядването на благовестието ще се получат два вида хора: едни, които ще повярват, ще се кръстят и ще бъдат спасени; и други, които няма да повярват и ще бъдат осъдени.

16 ст. се използва от някои хора, за да проповядват идеята за необходимостта от водно кръщение за спасението. Ние сме убедени, че това не е така, поради следните няколко причини:

1. Разпънатият на кръста престъпник не е бил кръстен, но въпреки това е получил уверение от Христос, че ще бъде заедно с Него в рая. ( Лука 23:43).

2. Езичниците в Кесария се кръщават, след като са спасени ( Деяния 10:44-48).

3. Самият Исус не е кръщавал ( Йоан 4:1,2) - нещо, което Той не би пропуснал да направи, ако кръщението бе толкова необходимо за спасението.

4. Павел благодари на Бог, .че е кръстил толкова малко от коринтяните ( 1Коринтяни 1:14-16), което той не би направил, ако кръщението е особено важно за спасението.

5. В приблизително 150 текста от НЗ се казва, че спасението става единствено чрез вяра. Няма нито един стих (или стихове), който да отрича това съкрушително свидетелство.

6. В НЗ кръщението се свързва със . смъртта и погребването, а не с духовното раждане.

Какво тогава означава 16 ст.? Ние смятаме, че кръщението представлява външен израз на вярата. Кръщението не е условие за спасението, а външно изповядване на факта, че човекът е спасен.

Други преводи на Марк 16:16: