за Христос

И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.

Слушай Марк 16:15
Марк 16:15

Препратки:

Други преводи на Марк 16:15: