за Христос

После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.

Слушай Марк 16:14
Марк 16:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:14

Същата тази неделна вечер Исус се явява на единадесетте Си ученици ( Лука 24:36; Йоан 20:19-24; 1Коринтяни 15:5). Въпреки че се говори за единадесет ученици, в действителност присъстват само десет, тъй като Тома не е там. Исус смъмря учениците Си за недоверието, с което те са приели вестта за Неговото възкресение, донесена от Мария и другите двама ученици.

Други преводи на Марк 16:14:

След известно време Исус се яви на единадесетте ученика, когато вечеряха. Той им се скара за тяхното неверие и коравосърдечност, защото не бяха повярвали на онези, които го бяха видели възкръснал.
/Съвременен превод 2004/
После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
/Верен 2002/
После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
/Библейско общество 2000/
После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
/Протестантски 1940/
Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.
/Православен/
После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, и укори ги за неверството и жестокосърдието им, защото не хванаха вера на тези които го видеха възкръснал.
/Цариградски/
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
/KJV/