за Христос

И те отидоха и известиха на другите; но и на тях не повярваха.

Слушай Марк 16:13
Марк 16:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:13

Когато двамата ученици се връщат в Ерусалим и съобщават за срещата си с възкръсналия Спасител, те са посрещнати със същото неверие, с което е посрещната и Мария.

Други преводи на Марк 16:13: