за Христос

След това Исус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, като отиваха в едно село.

Слушай Марк 16:12
Марк 16:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:12

Пълният разказ за това явяване на Исус може да се прочете в Евангелието от Лука 24:13-31. Марко пише, че Той се явява „в друг образ“ на двама от учениците Си по пътя към село Емаус. Когато се явява на Мария, Той изглежда като градинар. Сега Исус е приел образа на пътник. Но при всички тези случаи Исус се явява в Своето ново тяло.

Други преводи на Марк 16:12: