за Христос

Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали, които Го жалееха и плачеха.

Слушай Марк 16:10
Марк 16:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 16:10

После Мария отново се връща в града, за да занесе добрата

Вест на изпълнените с мъка ученици. За тях обаче тази Вест се оказва прекалено добра, за да бъде истинска, и те отказват да ѝ повярват.

Други преводи на Марк 16:10: