за Христос

Разпятието
(Мат. 27:32-56; Лука 23:26-49; Йоан 19:17-30)

И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.

Слушай Марк 15:21
Марк 15:21

Препратки:

Други преводи на Марк 15:21:

По пътя срещнаха един човек от Киринея, който се връщаше от полето. Това бе Симон бащата на Александър и Руфа. Войниците го накараха да носи кръста, предназначен за Исус.
/Съвременен превод 2004/
И накараха някой си Симон Киринееца, бащата на Александър и Руф, който минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.
/Верен 2002/
И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.
/Библейско общество 2000/
И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.
/Протестантски 1940/
И накараха някого си Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.
/Православен/
И накарват некого си Симона Киринейца, баща на Александра и Руфа, който минуваше, като си идеше от нивата, да носи кръста му.
/Цариградски/
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.
/KJV/