за Христос

А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек, за Когото говорите.

Слушай Марк 14:71
Марк 14:71

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:71

Като кълне и проклина, Петър предизвикателно заявява, че не познава Този Човек. Устата му едва произнасят тези думи, когато се чува за втори път кукуригането на петел. Като че ли и природата се възмущава от страхливата лъжа! Миг по-късно Петър разбира, че предсказанието на Господ се е сбъднало. Сърцето му е сломено от мъка и той горчиво плаче.

Важно е да се отбележи, че случаят с отричането на Петър е записан и в четирите Евангелия. Това показва, че ние всички трябва добре да запомним поуката, че самоувереността води до унижение и че трябва да се научим да разчитаме не на себе си, а да се опираме изцяло на Божията сила.

Други преводи на Марк 14:71: