за Христос

А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: Наистина си от тях, защото си галилеянин и говорът те издава.

Слушай Марк 14:70
Марк 14:70

Препратки:

Други преводи на Марк 14:70:

А Петър пак отрече.
След малко онези, които стояха там, казаха на Петър: Ти със сигурност си един от тях, защото също си галилеец.
/Съвременен превод 2004/
А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: Наистина си от тях, защото си галилеянин (и говорът ти те издава).
/Верен 2002/
А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: Наистина си от тях, защото си галилеянин [и говорът те издава].
/Библейско общество 2000/
А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [и говорът ти съответствува].
/Протестантски 1940/
А той пак се отрече. След малко тия, що стояха там, пак почнаха да говорят на Петра: наистина, от тях си; защото си галилеец, и говорът ти прилича на галилейския.
/Православен/
И след малко, предстоящите пак казваха на Петра: Наистина от тех си; защото си Галилеянин, и говоренето ти прилича.
/Цариградски/
And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.
/KJV/