за Христос

и като видя Петър, че се грее, вгледа се в него и каза: И ти беше с Исус Назарянина.

Слушай Марк 14:67
Марк 14:67

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:67

Петър чака долу, в двора на сградата. Една от слугините на първосвещеника идва при него и упорито се вторачва в лицето му, след което казва, че и той е бил с Исус Назарянина. Нещастният ученик заявява, че няма никаква представа в какво го обвиняват и излиза навън в преддверието точно преди да чуе кукуригането на петела. Злокобен час! Грехът взима една от своите ужасни жертви!

Други преводи на Марк 14:67: