за Христос

Чухте богохулството; как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че заслужава смъртно наказание.

Слушай Марк 14:64
Марк 14:64

Препратки:

Други преводи на Марк 14:64: