за Христос

Тогава първосвещеникът се изправи насред Синедриона и попита Исус: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Теб?

Слушай Марк 14:60
Марк 14:60

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:60

Когато първосвещеникът задава въпрос на Исус за първи път, Той не му отговаря. Но запитан под клетва дали Той е Месията, Синът на Благословения, Спасителят отговаря, че е Той, като по този начин изпълнява писаното в Левит 5:1. След това, може би за да разсее всички съмнения по отношение на Своята самоличност, Господ Исус казва на първосвещеника, че ще види „Човешкия Син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци“. С тези думи Исус иска да каже на първосвещеника, че ще Го види още веднъж, но този път в образа Му на Бог. При Неговото Първо пришествие Божествената слава на Господ Исус е била забулена в човешко тяло. Но когато Той дойде отново „в сила и голяма слава“, булото ще падне и всички ще узнаят кой точно е Той.

Други преводи на Марк 14:60:

Тогава първосвещеникът се изправи пред всички и попита Исус: Нищо ли няма да отговориш? Какво ще кажеш за обвиненията на тези хора срещу теб?
/Съвременен превод 2004/
Тогава първосвещеникът се изправи на средата и попита Иисус, като каза: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Теб?
/Верен 2002/
Тогава първосвещеникът се изправи в средата и попита Исус: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Теб?
/Библейско общество 2000/
Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса казвайки: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе?
/Протестантски 1940/
Тогава първосвещеникът застана посред и попита Иисуса, казвайки: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе?
/Православен/
И стана първосвещеникът насред, та попита Исуса и рече: Не отговаряш ли нищо? Какво свидетелствуват тези връх тебе?
/Цариградски/
And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
/KJV/