за Христос

И главните свещеници и целият Синедрион търсеха свидетелство против Исус, за да Го предадат на смърт, но не намериха.

Слушай Марк 14:55
Марк 14:55

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:55

Въпреки че това не е споменато изрично, изглежда, че с 55 ст. започва разказът за среднощното заседание на Синедриона. Събранието на седемдесет и единия религиозни водачи било председателствано от първосвещеника. Точно в тази нощ съставляващите Синедриона фарисеи, садукеи, книжници и старейшини показали пълно незачитане на правилата, според които протичали техните заседания. Според тези правила те нямали право да провеждат заседания нито през нощта, нито по време на юдейските празници. Подкупването на лъжесвидетели било строго забранено. Никакви смъртни присъди не се изпълнявали преди изтичането на нощта. Освен това присъдите им не били задължителни с изключение на случаите, когато Синедрионът заседавал в Каменната зала на храма.

В нетърпението си да осъдят Господ Исус колкото се може по-бързо, религиозните водачи не се поколебават да се принизят дотам, че да престъпят собствените си закони. Усърдните им усилия довеждат на процеса един куп лъжесвидетели, които обаче не успяват да измислят единни показания. Някои от тях цитират погрешно думите на Господ Исус, като казват, че Той бил заплашвал да разруши този ръкотворен храм и да построи нов, неръкотворен, само за три дни. (Истинските думи на Исус могат да се прочетат в Йоан 2:19.) Лъжесвидетелите нарочно объркват храма в Ерусалим с храма на Неговото тяло.

Други преводи на Марк 14:55:

Главните свещеници и всички членове на Синедриона напразно се опитваха да намерят доказателство срещу Исус, за да го осъдят на смърт.
/Съвременен превод 2004/
А главните свещеници и целият Синедрион търсеха свидетелство против Иисус, за да Го убият, но не намериха.
/Верен 2002/
И първосвещениците и целият Синедрион търсеха свидетелство против Исус, за да Го убият, но не намериха.
/Библейско общество 2000/
И главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намериха.
/Протестантски 1940/
А първосвещениците и целият синедрион търсеха свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят; и не намираха.
/Православен/
А първосвещениците и всичкият съвет търсеха свидетелство върх Исуса да го убият, и не намерваха;
/Цариградски/
And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.
/KJV/