за Христос

А Петър Го беше следвал отдалеч до вътре в двора на първосвещеника и седеше заедно със слугите, и се грееше на огъня.

Слушай Марк 14:54
Марк 14:54

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:54

Петър проследява Господ Исус до двора на първосвещеника, вървей-

ku - както той си мисли - на безопасно разстояние зад Него. Някой беше направил следния анализ на неговото поражение:

(1) Първо Петър се бие - неправилно насочен ентусиазъм.

(2) После избягва - страхливо отдръпване.

(3) Накрая следва Исус отдалеч - по-ловинчато ученичество през нощта.

Сега Петър седи между войниците и се грее на огъня заедно с враговете на своя Господ.

Други преводи на Марк 14:54:

Петър тръгна след Исус, вървейки на известно разстояние, влезе в двора на първосвещеника и седна със стражите да се сгрее край огъня.
/Съвременен превод 2004/
А Петър Го беше следвал отдалеч и беше влязъл вътре в двора на първосвещеника, и седеше заедно със служителите и се грееше на огъня.
/Верен 2002/
А Петър Го беше следвал отдалеч до вътре в двора на първосвещеника и седеше заедно със слугите, и се грееше на огъня.
/Библейско общество 2000/
А Петър Го беше следвал издалеч до вътре в двора на първосвещеника, и седеше заедно със служителите и грееше се на пламъка.
/Протестантски 1940/
Петър Го следва отдалеч до вътре в двора на първосвещеника; и седеше със слугите и се грееше на огъня.
/Православен/
И Петър от далеч го последва до вътре в двора на първосвещеника, и седеше наедно със слугите и грееше се при огъня.
/Цариградски/
And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.
/KJV/