за Христос

И един младеж Го следваше, обвит с плащеница на голо; и те го хванаха.

Слушай Марк 14:51
Марк 14:51

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:51

Марко е единственият автор на Евангелие, който пише за този случай. Почти всички ученици на Библията смятат, че този уплашен момък е бил самият Марко, който, в желанието си да избяга колкото се може по-бързо, оставя плащаницата си в ръцете на въоръжените мъже. Плащаницата не е обикновена дреха, а нещо като наметало, което момъкът е грабнал набързо, за да покрие някак голото си тяло.

Ето какво пише Ердмън за този случай:

„Вероятно този живописен инцидент е добавен, за да подчертае колко самотен е бил Исус в тези съдбоносни часове на опасности и мъки. Той сигурно много добре е разбрал какво значи да страдаш сам.“

Други преводи на Марк 14:51: