за Христос

Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза и парите да се раздадат на сиромасите. И негодуваха против нея.

Слушай Марк 14:5
Марк 14:5

Препратки:

Други преводи на Марк 14:5:

То можеше да се продаде за повече от триста динария, които да се раздадат на бедните. И строго й се скараха.
/Съвременен превод 2004/
Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста динария и парите да се раздадат на бедните. И негодуваха против нея.
/Верен 2002/
Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза и парите да се раздадат на бедните. И негодуваха против нея.
/Библейско общество 2000/
Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея.
/Протестантски 1940/
Та то можеше да се продаде за повече от триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаеха против нея.
/Православен/
защото можеше то да се продаде за повече от триста пенези, и да се раздадат на сиромасите; и роптаеха на нея.
/Цариградски/
For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.
/KJV/