за Христос

Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат Писанията.

Слушай Марк 14:49
Марк 14:49

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:49

Въоръжените сподвижници на предателя излизат напред и арестуват Господа. Петър веднага изважда ножа си и отрязва ухото на слугата на първосвещеника. Реакцията на Петър в този момент ни показва, че той мисли най-вече като естествено, не като духовно същество. Той се опитва да използва материални оръЖия за водене на духовна война. Господ смъмря Петър и извършва още едно У9о, като възстановява напълно ухото на слугата, както четем в Лука 22:51 и Йоан 18:11. След това Исус посочва на хората, които Го държат, колко е нелепо от тяхна страна да Го арестуват с оръжие в ръка... Та нали Той е бил с тях всеки ден в храма и ги е поучавал! Защо не са Го арестували тогава? Отговорът е известен. Предсказанията говорят, че Той ще бъде предаден ( Псалми 41:9), арестуван ( Исая 53:7), измъчван ( Псалми 22:12) и изоставен ( Захария 13:7), и те трябва да се сбъднат.

Други преводи на Марк 14:49: