за Христос

А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав - Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.

Слушай Марк 14:44
Марк 14:44

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:44

Предателят има предварителна уговорка с останалите за начина, по който да им посочи кой е Исус. Този, Когото целуне, Него трябва да уловят. И така, Юда отива при Исус, назовавайки Го „Учителю“, и Го целува продължително. (Емфатичната форма на глагола в оригиналния текст предполага, че предателят целува Исус демонстративно няколко пъти.) Защо Юда предаде Исус? Може би той е бил разочарован от факта, че Исус се е отказал да оглави управлението на страната? Може би го е направил заради пропадналите си надежди да заеме някое почетно място в царството? А може би алчността е надделяла над всичко друго? Най-вероятно всичко това, взето заедно, е изиграло роля за извършването на това позорно дело.

Други преводи на Марк 14:44:

Предателят им беше определил знак: Когото целуна, той е. Заловете го и го отведете под стража.
/Съвременен превод 2004/
А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, казвайки: Когото целуна - Той е. Него хванете и отведете, като Го пазите здраво.
/Верен 2002/
А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав - Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.
/Библейско общество 2000/
А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.
/Протестантски 1940/
А оня, който Го предаваше, бе им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го и водете зорко.
/Православен/
А този който го предаваше беше им дал знак, и рекъл: Когото целуна, той е; уловете го и заведете го с припазване.
/Цариградски/
And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.
/KJV/