за Христос

И дойде трети път и им каза: Още ли спите и почивате? Достатъчно! Дойде часът! Ето, Човешкият Син бива предаден в ръцете на грешниците.

Слушай Марк 14:41
Марк 14:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:41

Три пъти Господ оставя учениците си и се връща, и три пъти ги намира заспали. Накрая Той им казва: „Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците.“ И така, те стават с намерение да вървят, но се оказва, че не им остава много път.

Други преводи на Марк 14:41:

Когато дойде за трети път след молитвата си, Исус им каза: Все още ли спите и почивате? Стига толкова! Часът дойде! Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.
/Съвременен превод 2004/
И дойде трети път и им каза: Спете и почивайте! Достатъчно е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците.
/Верен 2002/
И дойде трети път и им каза: Още ли спите и почивате? Достатъчно е, дойде часът! Ето, Човешкият Син бива предаден в ръцете на грешниците.
/Библейско общество 2000/
И трети път дохожда и им казва: Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците.
/Протестантски 1940/
И дохожда трети път и им казва: спете, прочее, и почивайте! Свърши се, дойде часът: ето, Син Човеческий се предава в ръцете на грешниците.
/Православен/
И идва трети път, и казва им: Спете от сега и почивайте; доста е: дойде часът: ето предава се Син Человечески в ръцете на грешниците.
/Цариградски/
And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
/KJV/