за Христос

А имаше някои, които негодуваха и говореха помежду си: Защо така се прахоса мирото?

Слушай Марк 14:4
Марк 14:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:4

Някои от гостите приемат това нейно действие с негодувание, като си мислят, че жената е безумна и прахосница и че прави голямо разхищение. Защо не е продала мирото и не го е раздала на бедните? (Сумата от триста пеняза се е равнявала на една годишна заплата.) Хората и досега смятат, че е голямо разхищение да дадат една година от живота си за своя Господ. Колко ли голямо би им се сторило разхищението, ако трябваше да дадат целия си живот за Господа?

Други преводи на Марк 14:4: