за Христос

Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.

Слушай Марк 14:38
Марк 14:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:38

Когато се връща при тримата Си ученици, Исус ги намира заспали. Какво точно свидетелство за грешната природа на човека! Нали, преди да отиде no-навътре в градината, Исус ги беше предупредил, че трябва да стоят будни и да не заспиват в този решителен час! Освен това не беше отдавна времето, когато Петър се хвалеше, че ще Му бъде верен и в смъртта. Сега той дори не устоява и пред съня. Ако един човек не може да се моли в продължение на един час, едва ли ще бъде в състояние да се противопостави на изкушението в момент на изключителен натиск. Независимо от ентусиазма, който изпитва неговият дух, човек винаги трябва да се съобразява с несъвършенството на своята плът.

Други преводи на Марк 14:38: