за Христос

Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.

Слушай Марк 14:36
Марк 14:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:36

И отново Исус се моли на Бог: „Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.“ Забележете, че Той се обръща към Бог като към Свой любим Баща, за Когото всичко е възможно. Тук не става въпрос толкова за физическа възможност, колкото за морална. Не може ли Всемогъщият Бог да намери друго основание, според което да може да спасява безбожните грешници? Мълчанието на небесата показва, че друго такова основание няма. Светият Божий Син трябва да пролее Своята кръв, за да може грешните човеци да бъдат освободени от греха!

Други преводи на Марк 14:36:

Той каза: Авва, Отче! За теб всичко е възможно. Махни тази чаша от мен. Но направи така, както искаш ти, а не както искам аз.
/Съвременен превод 2004/
Авва #арам.: Татко#, Отче, за Теб всичко е възможно. Отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, а както Ти.
/Верен 2002/
Аава, Отче, за Теб всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не, обаче, както Аз искам, а както Ти искаш.
/Библейско общество 2000/
Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
/Протестантски 1940/
и казваше: Ава Отче! За Тебе е всичко възможно; отклони от Мене тая чаша; но да бъде не каквото Аз искам, а каквото Ти.
/Православен/
И думаше: Ава, Отче; на тебе е всичко възможно: замини ме с тази чаша; но не което аз искам, но което ти.
/Цариградски/
And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
/KJV/