за Христос

И като отиде малко напред, падна на земята; и се молеше, ако е възможно, да Го отмине този час, като казваше:

Слушай Марк 14:35
Марк 14:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:35

С почуда и удивление ние виждаме как Господ Исус лежи прострян на земята и се моли. Дали Той не иска да избегне отиването на кръста? Едва ли! Та нали това е целта на Неговото идване на този свят! Най-напред Исус се моли, „ако е възможно, да Го отмине тоя час“, т.е. ако има някакъв друг начин за спасение на грешниците освен пътя на Неговата смърт, погребение и възкресение, Бог да открие този начин. Небесата мълчат. Друг начин, чрез който да бъдем изкупени, няма.

Други преводи на Марк 14:35: