за Христос

И когато Той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон Прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.

Слушай Марк 14:3
Марк 14:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:3

Прокаженият Симон организира в къщата си празненство в чест на Спасителя вероятно в знак на благодарност за това, че е изцелен. Една жена, чието име не е споменато (може би, Мария от Витания; Йоан 12:3), влиза и излива изобилно количество скъпоценно миро върху главата на Исус. Явно нейната любов към Спасителя е огромна.

Други преводи на Марк 14:3:

Когато Исус беше във Витания и седеше на масата в къщата на Симон прокажения, при него дойде една жена, която носеше алабастров съд, пълен с миро от чист нард. Тя счупи съда и изля благоуханното масло върху главата на Исус.
/Съвременен превод 2004/
И когато Той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на прокажения Симон, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард. И като счупи съда, изля мирото на главата Му.
/Верен 2002/
И когато Той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на прокажения Симон, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.
/Библейско общество 2000/
И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.
/Протестантски 1940/
И когато Той беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени, и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист, драгоценен нард, и, като счупи алабастрения съд, възливаше върху главата Му.
/Православен/
И когато беше той във Витания, в дома на Симона прокаженаго, и седеше на трапезата, дойде една жена, която имаше алавастър с миро нардово, чисто и скъпо; и като разби алавастъра, изле мирото на главата му.
/Цариградски/
And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.
/KJV/