за Христос

И им каза: Това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина.

Слушай Марк 14:24
Марк 14:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:24

След като взима залъка, Юда отива навън в нощта ( Йоан 13:30). Тогава Исус постановява един ритуал, който ние познаваме като Господната вечеря. Неговото значение е показано по един много красив начин от тези три думи: (1) Той взе (греха на човечеството върху Себе Си); (2) разчупи (тялото Си на кръста); и (3) даде (Себе Си вместо нас).

Хлябът символизира Неговото тяло, което Той дава за нас; чашата - кръвта Му, която пролива за нас. Чрез Своята кръв Исус узаконява Новия Завет. За Него повече няма да има празнична радост, докато не се върне на земята, за да установи царството Си.

Други преводи на Марк 14:24: