за Христос

Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син бива предаден! Добре би било за този човек, ако не бе се родил.

Слушай Марк 14:21
Марк 14:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:21

Същата тази вечер Исус отива в Ерусалим и заедно с дванадесетте Си ученици влиза в къщата, където е приготвена стая за Него на горния етаж. И докато седят на трапезата и ядат, Исус им съобщава, че един от учениците ще Го предаде. Усещайки в себе си предразположението към злото и с чувство на здравословно недоверие към собствената си природа, всеки от тях пита Исус да не би той да е предателят. Исус отговаря, че предателят е онзи, който ще натопи хляба си заедно с Него в блюдото, т.е. онзи, на когото Той ще даде залъка хляб. Човешкият Син отива на смърт според както е предречено, казва Исус, но съдбата на онзи, който ще Го предаде, ще бъде ужасна. По-добре би било... той никога да не се беше раждал.

Други преводи на Марк 14:21:

Човешкият Син ще си иде, точно както казват Писанията за него, но горко на онзи, който го предаде. За този човек щеше да бъде по-добре никога да не се беше раждал.
/Съвременен превод 2004/
Защото Човешкият Син наистина отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син се предава! Добре би било за този човек, ако не се беше родил.
/Верен 2002/
Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син бива предаден! Добре би било за този човек, ако не беше се родил.
/Библейско общество 2000/
Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син се предава! Добре би било за този човек, ако не бе се родил.
/Протестантски 1940/
Прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий бъде предаден; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.
/Православен/
Син Человечески отхожда както е писано за него; но тежко и горко на тогози человека, чрез когото Син Человечески се предава! Добре би било за тогоз человека ако не бе се родил.
/Цариградски/
The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.
/KJV/