за Христос

След като се свечери, Той дойде с дванадесетте.

Слушай Марк 14:17
Марк 14:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:17

Същата тази вечер Исус отива в Ерусалим и заедно с дванадесетте Си ученици влиза в къщата, където е приготвена стая за Него на горния етаж. И докато седят на трапезата и ядат, Исус им съобщава, че един от учениците ще Го предаде. Усещайки в себе си предразположението към злото и с чувство на здравословно недоверие към собствената си природа, всеки от тях пита Исус да не би той да е предателят. Исус отговаря, че предателят е онзи, който ще натопи хляба си заедно с Него в блюдото, т.е. онзи, на когото Той ще даде залъка хляб. Човешкият Син отива на смърт според както е предречено, казва Исус, но съдбата на онзи, който ще Го предаде, ще бъде ужасна. По-добре би било... той никога да не се беше раждал.

Други преводи на Марк 14:17: