за Христос

А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът.

Слушай Марк 13:7
Марк 13:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:7

На второ място, ще има войни и слухове за войни, но те не трябва да се приемат като признаци за края на времената: през целия този междинен период ще има междунационални борби. Освен това ще има големи природни бедствия - земетресения, глад и страдания. Но всичко това ще бъде само началото на Скръбта, само въведението към един период на неописуеми страдания.

Други преводи на Марк 13:7:

Ще чуете за войни и новини за сражения, но не се страхувайте, защото тези неща трябва да се случат, но това още не е краят.
/Съвременен превод 2004/
А когато чуете за войни и за военни слухове, не се плашете, защото това трябва да стане, но то още не е краят.
/Верен 2002/
А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но това не е свършекът.
/Библейско общество 2000/
А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.
/Протестантски 1940/
А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте; понеже това трябва да стане; ала туй не е още краят.
/Православен/
А когато чуете бойове и слухове военни, недейте се смущава; защото това требва да бъде; но не е още свършването.
/Цариградски/
And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.
/KJV/