за Христос

Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.

Слушай Марк 13:6
Марк 13:6

Препратки:

Други преводи на Марк 13:6: