за Христос

И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.

Слушай Марк 13:5
Марк 13:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:5

На първо място, те трябва да се пазят да не бъдат излъгани от някого, който се представя за Месия, тъй като ще се появят много лъжехристи. Това се вижда ясно в появяването на толкова много култове, всеки от които си има свой собствен Антихрист.

Други преводи на Марк 13:5: