за Христос

Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни?

Слушай Марк 13:4
Марк 13:4

Препратки:

Други преводи на Марк 13:4: