за Христос

Затова бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта),

Слушай Марк 13:35
Марк 13:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:35

Главата завършва с един призив за бдителност и непрекъсната молитва от страна на християните във връзка с Второто пришествие на Господа. фактът, че ние не знаем кога ще стане това, трябва да ни държи непрекъснато бдителни.

Често ние се срещаме с подобна ситуация и в ежедневния си живот. Когато някой човек напусне дома си и замине на дълго пътешествие, той оставя на слугата си някои наставления и заръчва на пазача да внимава за Неговото завръщане. Исус сравнява Себе Си с такъв един пътник, който може да се върне по всяко време на нощта, и не трябва да намери заспали хората, които е оставил да служат като нощни пазачи. Затова Той оставя на Всички това предупреждение: „Бдете!“

Други преводи на Марк 13:35:

Така и вие трябва да бъдете нащрек, защото не знаете кога ще се върне господарят на къщата вечерта или в полунощ, когато пропеят петлите или при изгрев слънце.
/Съвременен превод 2004/
Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - дали вечерта, или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта #В новозаветното време се е използвало гръко-римското делене на нощта на четири стражи: вечер, среднощ, петли и сутрин.#,
/Верен 2002/
Затова бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта),
/Библейско общество 2000/
Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),
/Протестантски 1940/
И тъй, бъдете будни; понеже не знаете, кога ще дойде господарят на къщата, привечер ли, или среднощ, или кога петли пропеят, или на съмване,
/Православен/
И тъй бъдете будни и вие: (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта, или посред нощ, или кога пее петелът, или заранта;)
/Цариградски/
Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
/KJV/