за Христос

Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си - на всеки отделна работа, а на вратаря заповяда да бди.

Слушай Марк 13:34
Марк 13:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:34

Главата завършва с един призив за бдителност и непрекъсната молитва от страна на християните във връзка с Второто пришествие на Господа. фактът, че ние не знаем кога ще стане това, трябва да ни държи непрекъснато бдителни.

Често ние се срещаме с подобна ситуация и в ежедневния си живот. Когато някой човек напусне дома си и замине на дълго пътешествие, той оставя на слугата си някои наставления и заръчва на пазача да внимава за Неговото завръщане. Исус сравнява Себе Си с такъв един пътник, който може да се върне по всяко време на нощта, и не трябва да намери заспали хората, които е оставил да служат като нощни пазачи. Затова Той оставя на Всички това предупреждение: „Бдете!“

Други преводи на Марк 13:34:

По същия начин, когато човек тръгва на път, поверява своя дом на слугите си и възлага на всеки определена работа, а на пазача заповядва да бъде нащрек.
/Съвременен превод 2004/
Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си - на всеки отделна работа, и на вратаря заповяда да бди.
/Верен 2002/
Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си - на всеки отделна работа, и на вратаря заповяда да бди.
/Библейско общество 2000/
Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.
/Протестантски 1940/
То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всекиму своя работа, и заповяда на вратаря да бъде буден.
/Православен/
Понеже това ще бъде както кога человек некой отиде на път, и остави къщата си, и даде властта на рабите си, и всекиму неговата работа, и на вратаря повеле да е буден.
/Цариградски/
For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
/KJV/