за Христос

Внимавайте, бдете и се молете; защото не знаете кога ще настане времето.

Слушай Марк 13:33
Марк 13:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:33

Главата завършва с един призив за бдителност и непрекъсната молитва от страна на християните във връзка с Второто пришествие на Господа. фактът, че ние не знаем кога ще стане това, трябва да ни държи непрекъснато бдителни.

Често ние се срещаме с подобна ситуация и в ежедневния си живот. Когато някой човек напусне дома си и замине на дълго пътешествие, той оставя на слугата си някои наставления и заръчва на пазача да внимава за Неговото завръщане. Исус сравнява Себе Си с такъв един пътник, който може да се върне по всяко време на нощта, и не трябва да намери заспали хората, които е оставил да служат като нощни пазачи. Затова Той оставя на Всички това предупреждение: „Бдете!“

Други преводи на Марк 13:33: