за Христос

А за онзи ден или час никой не знае - нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Слушай Марк 13:32
Марк 13:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:32

Исус казва, че „за оня ден и час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец“.

Много от читателите знаят, че този стих се използва от някои хора, за да докажат, че Исус не е нищо повече от човек с ограничени познания като Всички нас. Някои искрени, но заблудени християни също го използват, за да покажат, че когато Исус е дошъл на земята, Той е бил лишен от всички атрибути на божествеността.

Нито едно от тези две тълкувания не е вярно. Исус е бил, и е както Бог, така и Човек. Той е притежавал всички атрибути на божествеността и Всички характеристики на съвършения Човек. Вярно е, че Неговата божественост е била забулена в едно тяло от плът, но тя е присъствала в Него независимо от това. Не е имало такова време, когато Той да не е бил изцяло Бог.

Как тогава Исус не знае времето на Своето Второ пришествие? Ние смятаме, че ключът към отговора на този въпрос се намира в Йоан 15:15: „...слугата не знае що върши Господарят Му...“. Като на съвършен Слуга на Господ Исус не Му е дадено да знае времето на Своето пришествие. Като Бог Той, разбира, се го знае, но като Слуга на Него не Му е дадено да го знае с цел да го оповестява на другите. Джеймс Брукс обяснява това по следния начин:

„Това са думи, които не отричат божественото всезнание на нашия Господ, но просто показват, че според плана за човешкото изкупление не е за Него да знае годините или времената, „които Отец е положил в Собствената Си власт“ ( Деяния 1:7). Исус знае, че ще дойде отново и често говори за Своето Второ пришествие, но в Неговите задължения като Син не влиза това да определя времето на Своето пришествие - следователно Той може да го остави като нещо, което Неговите последователи постоянно да чакат и да желаят.“

Други преводи на Марк 13:32: