за Христос

Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

Слушай Марк 13:30
Марк 13:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:30

Много хора разбират 30 ст. като обещание за това, че всички обещания в тази глава ще се сбъднат в живота на поколението на Исус Христос. Но това не може да е вярно, тъй като много от събитията, и особено тези, за които се говори от 24 до 29 ст., просто не са се сбъднали тогава.

Други хора мислят, че тук става дума за поколението, което ще живее по времето на „разлистването на смокинята“, т.е. за онези хора от новообразуваната пр Езекил 1948-а израелска държава, които ще са живи да видят Второто пришествие. Има и едно трето мнение, което се поддържа и от автора на тази книга, според което „това поколение“ има значение на определен вид хора от юдейския народ, които се отнасят с неверие към Месията и Го отхвърлят. Историята свидетелства, че „това поколение“ все още не е преминало. Израелският народ не само се е запазил като нация, но е затънал още повече в своята враждебност към Господ Исус. Исус предсказва, че израелският народ и това негово отношение към Господ ще останат да съществуват до Второто Му пришествие.

Други преводи на Марк 13:30: