за Христос

И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:

Слушай Марк 13:3
Марк 13:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:3

Беседата започва след един въпрос на Петър, Яков, Йоан и Андрей, които питат кога ще бъде разрушен храмът и какъв ще бъде знакът, че всичко това предстои да се изпълни. В отговора Си Исус говори за разрушението на един по-късен храм, което ще стане по време на Голямата скръб, преди Неговото Второ пришествие.

Други преводи на Марк 13:3: