за Христос

също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

Слушай Марк 13:29
Марк 13:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:29

Образуването и развитието на израелската държава е признак на това, че Царят е „близо при вратата“. Ако Неговото идване за установяване на царството Му е толкова близко, то идването Му за Грабването на църквата е още по-близко!

Други преводи на Марк 13:29: