за Христос

А научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

Слушай Марк 13:28
Марк 13:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:28

Смокинята е символ (или обобщителен образ) на израелския народ. Тук Исус ни учи, че преди Неговото Второ пришествие смокиновото дърво ще се разлисти. Пр Езекил 1948 г. беше образувана независимата държава Израел. Днес тази държава упражнява такова огромно влияние в света, каквото въобще не съответства на нейните размери. Може да се каже, че в момента Израел „развива листа“. Плодове все още няма и няма и да има преди връщането на Месията, когато Той ще бъде посрещнат от народ, който желае, да Го приеме.

Други преводи на Марк 13:28: