за Христос

И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

Слушай Марк 13:27
Марк 13:27

Препратки:

Други преводи на Марк 13:27:

Той ще изпрати ангели по цялата земя и ще събере избраниците си от всички краища на света, от края на земята до края на небето.
/Съвременен превод 2004/
И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните си от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
/Верен 2002/
И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му, от четирите посоки, от края на земята до края на небето.
/Библейско общество 2000/
И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
/Протестантски 1940/
И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите вятра, от края на земята до края на небето.
/Православен/
И тогаз проводи ангелите си и ще събере избраните свои от четирите ветра, от край земята до край небето.
/Цариградски/
And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
/KJV/