за Христос

Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава.

Слушай Марк 13:26
Марк 13:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:26

И тогава поразеният от ужас свят ще види Човешкия Син да иде на земята, но не като скромен Назарянин, а като славен Завоевател.

Той ще дойде на облаците, заобиколен от безброй ангелски същества и светии в прославените им тела. Гледката ще поразява със своята сила и ослепително величие. Господ ще изпрати Своите ангели, за да съберат Неговите избрани, т.е. всички ония, които са Го признали като Господ и Спасител през времето на Скръбта. Те ще дойдат от всички краища на земята - от Китай до Колумбия , - за да се наслаждават на благословенията на Неговото прекрасно хилядогодишно господство на земята. По същото това време обаче враговете Му ще бъдат унищожени.

Други преводи на Марк 13:26: