за Христос

Идването на Човешкия Син в слава
(Мат. 24:29-35; Лука 21:25-33)

Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

Слушай Марк 13:24
Марк 13:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:24

След тази Скръб ще има големи катаклизми в небето. Земята ще бъде обгърната от тъмнина и през деня, и през нощта. Звездите ще паднат от небето и небесните сили (сиялите, които карат небесните тела да се движат по точно определени орбити) ще се разклатят.

Други преводи на Марк 13:24: