за Христос

А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

Слушай Марк 13:23
Марк 13:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:23

Затова вярващите трябва да внимават и да бъдат предупредени.

Други преводи на Марк 13:23: