за Христос

И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните.

Слушай Марк 13:20
Марк 13:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:20

В тези дни Върху света ще се излеят чашите на Божия гняв. Това ще бъде Време на бедствия, хаос и кръвопролития. Всъщност кланетата ще имат такива ужасни размери, че Бог по свръхестествен начин ще намали продължителността на деня, иначе никой няма да оцелее.

Други преводи на Марк 13:20:

И ако Господ не бе решил да съкрати онези дни, никой не би оцелял. Но той ги съкрати заради избраните от него.
/Съвременен превод 2004/
И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание; но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните.
/Верен 2002/
И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните.
/Библейско общество 2000/
И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.
/Протестантски 1940/
И ако Господ не скратеше ония дни, не би се спасил никой човек; но заради избраните, които Той избра, е скратил дните.
/Православен/
И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните които избра съкратил е дните.
/Цариградски/
And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
/KJV/