за Христос

А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.

Слушай Марк 13:2
Марк 13:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:2

Вместо с възторжени чувства Спасителят отговаря със странните думи, че всичко това скоро ще се разруши. Той знае, че от тези здания няма да остане камък върху камък след нападението над Ерусалим от римските легиони пр Езекил 70 г. от н.* е. Тогава защо трябва учениците Му да се занимават с неща, които са само отминаващи сенки?

Други преводи на Марк 13:2:

А Исус му отговори: Виждаш ли тези величествени сгради? Камък върху камък няма да остане всичко ще бъде сринато до основи.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине.
/Верен 2002/
А Исус му каза: Виждаш ли тези големи постройки? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.
/Библейско общество 2000/
А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
/Протестантски 1940/
Иисус му отговори и рече: виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.
/Православен/
А Исус отговори и рече му: Видиш ли тези големи здания? Нема да остане камик на камик, който да се не съсипе.
/Цариградски/
And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
/KJV/