за Христос

и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си.

Слушай Марк 13:16
Марк 13:16

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:16

14 ст. отбелязва средата на периода на Скръбта, когато започва времето на Голямата скръб. Ние разбираме това, когато сравним този текст с Даниил 9:27. Тогава в храма в Ерусалим ще бъде издигнат огромен отвратителен идол. Хората ще бъдат принуждавани насила да му се покланят, в противен случай ще бъдат убити. Разбира се, истинските християни ще откажат да му се поклонят.

Издигането на този идолопоклоннически образ ще сигнализира началото на големи гонения. Онези, които четат и вярват на Библията, ще познаят, че е дошъл моментът да се бяга от Юдея. Няма да има време да се вземат и най-необходимите вещи. В особено тежко положение ще бъдат бременните жени и майките^ кърмачки. Положението ще бъде още по-тежко, ако всичко това се случи през зимата.

Други преводи на Марк 13:16: